E-SHOP je právě ve výstavbě.

Formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

……………………… 

…………..………….. 

………………………

 

 

Věc : Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o …………… ………………………….........

 

Datum objednání: …………….………

 

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………..……………...........

Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………….………

 

V ……………… dne ……………………

 

 ……………………………………...........

        podpis spotřebitele