E-SHOP je právě ve výstavbě.

O kvalitě modřínového dřeva

JESENICKÝ VERSUS SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Jesenický modřín je samostatným klimatypem karpatského modřínu, který je poddruhem modřínu evropského. 

Většina laické, ale i odborné veřejnosti se při hodnocení kvality modřínového dřeva dopouští chyb a kvalitu tohoto dřeva posuzuje podle hustoty let a nikoli na základě vlastností, které ovlivňují takzvanou přirozenou trvanlivost modřínového dřeva.
 
Hustota let a jejich tloušťka má vliv na mechanické vlastnosti dřeva, jako je jeho pevnost a tvrdost. Fasádní  obklady a terasové profily je potřeba hodnotit na základě jejich přirozené trvanlivosti, kterou se určuje odolnost dřeva vůči houbám a povětrnostním vlivům. 
 
Přirozenou trvanlivost modřínového dřeva zvyšují extraktivní látky a v nich obsažené množství fenolových sloučenin, což je vědecky prokázáno a hustota let s ročním přírustem do tloušťky 2,5mm nemá vliv na přirozenou trvanlivost modřínového dřeva.
 
Vznik extraktivních látek ovlivňuje horninové složení půdy, zda je půda chudá na živiny, nadmořská výška stanoviště a v neposlední řadě by se mělo jednat o geneticky původní modřín rostoucí v přirozené oblasti svého výskytu.
 
Stačí se podívat k našim sousedům do Rakouska, kde modřínové dřevo intenzivně používají již po generace a pro alpský a jesenický modřín mají zavedené označení "Horský modřín", který je vysoce ceněný a je o polovinu dražší nežli modřín sibiřský.
 

Sibiř je Ruské území, které se rozkládá mezi Uralem a Verchojanským pohořím. Je potřeba zdůraznit, že značná část sibiře je nedostupná nebo dostupná pouze letecky. V tundře se dřevo pro tyto účely netěží a tajga je známá tím, že se rozkládá zejména v níšších nadmořských výškách s mokřady, což není pro růst kvalitního modřínového dřeva ideální. Modřín je k nám dovážen z Ukrajiny, Běloruska, Rumunska, Ruska, popřípadě dalších zemí přičemž se v mnoha případech nejedná o modřín sibiřský, protože pod tímto názvem lze prodat jakékoli modřínové dřevo a prodejce, který nemá dřevo-výrobu s vlastním pořezem kulatiny může jen těžko garantovat původ zpracovávané modřínové kulatiny.

Jesenický modřín je Národním bohatstvím České republiky a všem stavebníkům vřele doporučuji, aby využili toho, že lze jesenický modřín u nás získat za ceny srovnatelné s modřínem sibiřským, což se v období následujících 2 let změní. Myslete na to, že garance původu je důležitá.

Autor článku: Petr Vala

GARANCE PŮVODU JE DŮLEŽITÁ

Garanci původu modřínové kulatiny jsme schopni doložit, protože kulatinu těžíme nebo přímo nakupujeme a známe tedy místo těžby.
 
Základem kvality modřínového dřeva je geneticky původní modřín rostoucí v přirozené oblasti svého výskytu. V České republice základní kritérium kvality splňuje pouze Jesenický modřín. Původní oblasti výskytu modřínu (Alpy, Jeseníky a Karpaty).
 
Hustota let není hlavním kritériem pro určování kvality modřínového dřeva. Na ukázce jsou profily se stejnou hustotou let, ale rozdílnou objemovou hmotností, což je způsobeno vyšším obsahem extraktivních látek, které zvyšují přirozenou trvanlivost modřínového dřeva.
 
 PETR-VALA_jesenickyMODRIN_CERVENE-JADRO
 
  

PŮVODNÍ OBLASTI A HISTORIE MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Jesenický modřín byl v dřívějších dobách nazýván jako modřín sudetský. Od tohoto pojmenování se však později upustilo, protože v českých zemích se modřín přirozeně vyskytoval pouze na jesenicku a oblast sudet se vztahovala i na jiné části pohraničí (Krkonoše, Orlické hory, oblast Kralického sněžníku), kde výskyt modřínu není původní.

Zájem o jesenický modřín započal již v 16. století a to díky hojivým mastem z jeho pryskyřice. V této době začíná být Jesenický modřín také znám pro svou výbornou kvalitu dřeva, pevnost, trvanlivost a odolnost vůči vodě. Jesenický modřín začal být vyhledávanou dřevinou, pro kterou se jezdilo na Bruntálsko, Krnovsko a Hornobenešovsko až z Prahy, Dolních Rakous i Krakova. Jesenický modřín se používal při budování parních lázní, vodních děl a používal se také na okapové žlaby.

V 17. století začal být modřín intenzivně záváděn i do jiných oblastí ve snaze získat rychle rostoucí a kvalitní dřevinu. Tento záměr však nebyl odmněněn, protože modřín z jiných oblastí nazývaný jako luční modřín měl větší přírust a horší dřevo bez červeného jádra.

Jesenický modřín byl pro svou ztepilost nazýván nejelegantnějším stromem, který ve svých původních oblastech - Alpy, Karpaty, Jeseníky roste poměrně pomalu a jeho dřevo má hledané červené jádro, pro které byl nazýván Rotlarche - červený modřín.

UMÍTE ODPOVĚDĚT NA TYTO OTÁZKY:

a) V jakých částech republiky roste původní jesenický modřín;
b) Jak nazýváme nepůvodní modřín a čím se vyznačuje;

PETR-VALA_jesenickyMODRIN_TEZBA-02

 

MĚSÍČNÍ DŘEVO ZE ZIMNÍ TĚŽBY

V zimním období je pozastaven tok mízy ve stromu, strom upadá do vegetačního klidu, kdy všechny životodárné látky obsažené v míze jsou staženy v kořenech. Strom pokácený v zimním období je jakoby bez života, nechutná škůdcům. Plísně, houby i hmyz si za potravu vyhledá živější a výživnější dřevo.
 
Jedná se o tradiční a ověřený způsob výroby, kterým již naši předkové získávali dřevo odolné proti hnilobě, dřevokazným houbám a hmyzu. Dřevo obsahuje méně vody a tedy se i méně kroutí a méně praská.
 
Nabízíme možnost výroby terasových prken, obkladových palubek, fasádních lamel RHOMbus a šindele z jesenického modřínu, který kácíme v čase zimní těžby. Jedná se o Měsíční dřevo pokácené za ubývajícího měsíce v období vrcholné zimy (prosinec, leden).
 
Doporučujeme objednat výrobu v předstihu, abychom Vám mohli zajistit dřevo ze zimní těžby, kterou provádíme v termínu:  15. až 17. Prosince a 15. až 17. Ledna
 
PETR-VALA_jesenickyMODRIN_ZIMNI-TEZBA_01A
 

PROČ JESENICKÝ MODŘÍN

Základem kvality modřínového dřeva je geneticky původní modřín rostoucí v přirozené oblasti svého výskytu. V České republice základní kritérium kvality splňuje pouze Jesenický modřín. V modřínu obsažená pryskyřice odpuzuje vodu a vytváří přírodní impregnaci, která chrání modřínové dřevo před napadením houbami. Modřín vyniká svou odolností a trvanlivostí, dřevo je pevné, pružné a poměrně lehké (520 - 620 Kg/m3 při 16% vlhkosti). Má velkou trvanlivost ve vodě a v minulosti bylo používáno na stavby vodních děl, parních lázní, výrobu okapových žlabů. Modřín se dodnes používá na šindele.

PROČ NAŠE MODŘÍNOVÉ DŘEVO

Modřín těžíme na Jesenicku v původních oblastech jeho přirozeného výskytu, což je základem pro získání kvalitního modřínového dřeva. Naše zkušenosti využíváme i při zpracování, kdy si sami provádíme pořez, sušení, rozmítání a hoblování řeziva.

TĚŽBA MODŘÍNOVÉ KULATINY PROVÁDĚNÁ NA ZAKÁZKU

V případě zájmu jsme schopni nabídnout těžbu modřínové kulatiny na zakázku, která se provádí zejména tehdy:

01) Požadavek na doložení původu - Jesenický modřín těžený v oblastech přirozeného výskytu;

02) Požadavek na zakázkovou výrobu profilů v nestandardních délkách a rozměrech;

03) Požadavek na dřevo ze Zimní těžby s doložením jeho původu;

OBJEDNEJTE SI VÝROBU V PŘEDSTIHU, ABY JSME VÁM MOHLI ZAJISTIT DŘEVO ZE ZIMNÍ TĚŽBY.

PETR-VALA_jesenickyMODRIN_RAU_04
 

Díky těžbě prováděné na zakázku získáte mapku s vyznačením místa těžby s fotografií stromů, ze kterých byla Vaše terasa / obklad vyrobena.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA PROFILŮ

Tato terasa byla vyrobena z jesenického modřínu, který je zdokumentován na fotografii a místo těžby vyznačeno v mapce. 

Jedná se o atypické řešení terasy, která má jednoduchý rošt provedený z modřínových hranolů o rozměru 92x117mm. Hranoly jsou kladeny v osových vzdálenostech po 1100mm a byly vyrobeny v délce 8,5m. Vzdálenost mezi podkladními hranoly je příliš veliká a nelze použít standardně vyráběné terasové prkna o tloušťce 26mm. Terasové prkna jsme vyráběli v tloušťce 40mm.

PETR-VALA_jesenickyMODRIN_RAU_01
 
Terasové profily z důvodu velkého rozpětí mezi podkladními hranoly byly vyráběny v tloušťce 40mm. Současně si můžete všimnout rozdílu v barevnosti - zadní prkno má zmiňovanou načervenalou barvu. 
 
PETR-VALA_jesenickyMODRIN_RAU_02