E-SHOP je právě ve výstavbě.

Trámový strop se záklopem z profilů s dvojitou polodrážkou

Jedná se o tradiční řešení dřevěného trámového stropu se záklopem z profilovaných prken. Stropní trámy dodáváme jako kompletní sestavu vyrobenou z lepených nosníků (BSH) nebo z dřevěných hoblovaných trámů (levnější varianta).

Výrobu trámového stropu lze provést z modřínového anebo smrkového dřeva.

 

Záklop z profilů s dvojitou polodrážkou se vyznačuje:

  • Atraktivním rustikálním vzhledem (oproti stropu se záklopem z palubek);
  • V praxi jsme ověřili, že záklop nevrže a v kombinaci s námi navrženou skladbou podlahy lze zrealizovat strop s vynikajícími akustickými vlastnostmi;
  • Profilované prkno o tloušťce 40mm zajišťuje vysokou pevnost a tuhost záklopu;
  • Horní hrana záklopu je v rovině (bez úskoků), což zajišťuje snadné uložení vrstev podlahového souvrství a natavení izolace, která chrání prkna proti zatečení a umožňuje provedení spřažené betonové vrstvy;
  • Jedná se o systémové řešení s možností dílenské výroby a vlastní osazení stropních trámů je prováděno na základě montážní dokumentace;

 

 

Rozměr a popis záklopu

Záklop tvoří latě tloušťky 40mm s oboustranně frézovanou polodrážkou, do které jsou vkládány prkna o tloušťce 20mm. Prkna jsou standardně vyráběny v šířce 140mm. Záklop se kotví do stropních trámů vruty.

 

Doporučená skladba stropu a podlahy

U dřevěných trámových stropů, které jsou navrženy jako přiznané tedy bez zavěšeného podhledu a do něj vložené zvukové izolace je potřeba klást zvýšený důraz na akustické vlastnosti celé vodorovné konstrukce (strop + podlaha).

Pro tento případ jsme navrhli řešení, které jsme ověřili v praxi. Našim zákazníkům umíme poskytnout řešení spočívající v doporučení skladby stropu a podlahy tak, aby strop splnil požadavky, jak po stránce vzhledu, tak i po stránce akustické.

Současně doporučujeme na záklopu provést izolaci proti vodě z asfaltového pásu, která slouží jako ochrana proti zatečení vody a umožňuje provedení betonové spřažené vrstvy, která je důležitým prvkem v řešení kročejového izolace.

Proč je potřeba zpracovat "Projekt stropu"

Strop je vyráběn na dílně, kde jsou trámy tesařsky anebo strojně opracovány tak, aby na stavbě probíhala pouze montáž. Pro výrobu je tedy potřeba zhotovit tzv. dodavatelskou dokumentaci (výrobně montážní dokumentace), která obsahuje celkovou sestavu prvků a výrobní dokumentaci stropních trámů a záklopu.

V případě, že nemáte projektovou dokumentaci a tedy nejsou stanovené dimenze a rozteče stropních trámů jsme Vám schopni nabídnout zpracování statického posouzení stropu.

Ukázka: Výkres sestavy stropních trámů - Axonometrie

 

 

Ukázka: Výrobní výkres stropního trámu

Rozsah dodávky

Naše nabídka obsahuje možnost dodání stropní konstrukce bez montáže (pouze materiál pro tesaře nebo svépomocnou stavbu), tak i dodání stropní konstrukce včetně montáže. V případě zájmu lze dodat záklop samostatně.

Cenová nabídka

V případě, že máte zájem o zpracování cenové nabídky, zašlete na naší emailovou adresu info@petr-vala.cz dokumentaci pro stavební povolení, popřípadě půdorysné schéma objektu.

Pro stanovení orientační - předběžné ceny jsou rozhodující tyto údaje: 

  • Celkový objem stropních trámů [m3];
  • Celková plocha záklopu [m2];
  • Rozsah dodávky [Dodávka - Montáž];
  • Místo realizace. 

Ukázka: Hoblování trámů

Ukázka: Sušení trámů