E-SHOP je právě ve výstavbě.

Naše novinky

KONTEJNERY - RÝMAŘOV . CZ

Kontejnerová přeprava materiálů a nákladů o maximální hmotnosti 8 tun. Pro manipulaci s nákladem je k dispozici hydraulická ruka o délce 6m s nosností 1000 KgSoučasně nabízíme PRONÁJEM KONTEJNERŮ a shozů na suť. Umíme LEVNĚ LIKVIDOVAT SUŤ a jiné odpady. 

Specializujeme se na:

  

Terénní úpravy zahrad

Jedná se o ukázku terénních úprav zahrady, která byla dlouhý čas zapomenutá. Pásovým bagrem jsme strhli trávu i s drny a přepravili ji na skládku i se stavební sutí, která byla na pozemku uložená. Přesuny a nakládku provádíme traktor-bagrem s využitím naší nákladní kontejnerové přepravy. 

 

Kontejnery vyrábíme v naší zámečnické dílně.

 

Naše zámečnická a svářecí dílna je zaměřená na výrobu ocelových konstrukcí, hákových kontejnerů, celoskleněných stříšek, ocelových přístřešků, schodů, plotů včetně otevíravých a posuvných bran. Dělení materiálu provádíme výkonnou pásovou pilou PILOUS ARG 400 PLUS, kterou lze dělit materiál do šířky 400mm. Kompletaci a svařování tvarově a prostorově složitých konstrukcí provádíme s použitím těžkotonážního modulárního mobilního svařovacího stolu o rozměru 4,8x2,4m. Svářecí stůl včetně podvozku byl vyvinut a vyroben naší společností.

Dopravu malého objemu zajišťujeme multikárou a valníkovou dodávkou s plachtou. 

 

 

Mobilní betonárna s pumpou a kompresorem

 Mobilní samo-nakládací betonárna s pumpou a kompresorem pro čerpání betonu, malt a anhydritové směsi; Stříkání betonu a omítek; Nízkotlaké injektáže;

- Čerpání betonové směsi, malt a izolačních materiálů; K pumpě lze připojit mobilní samo-nakládací betonárnu o objemu 350L;
Čerpání anhydritové směsi při pokládce podlah;
- Strojně prováděný nástřik betonu a omítek; 
- Nízkotlaké cementové injektáže zdiva včetně zvyšování únosnosti základových zemin; 

 

Přeprava strojů a techniky

Přepravu strojů a techniky, jako je bagr, vysokozdvižný vozík, nakladač, betonová pumpa, kompresor, samo-nakládací betonárna provádíme s použitím kontejneru v provedení plato o rozměru 2,4x5,0m, jenž je vybaveno polohovatelnými nájezdy.


Autodílna pro nákladní automobily 

 Údržbu a opravy vozidel a techniky provádíme v naší autodílně, která je vybavena servisním kanálem pro opravy nákladních automobilů.

 

Výroba palivového dříví; Odkory z naší pilařské výroby

V naší nabídce máme palivové dříví štípané na polínka, ale i špalky v délce 1m. Měkké dřevo je smrkové a tvrdé dřevo bukové (V případě zájmu, lze dodat břízu popřípadě jinou dřevinu). Před zimou zařadíme do nabídky i SUŠENÉ dřevo štípané a rovnané do KR-BOXů a dřevěných boxů.

Využijte akční nabídky na SYPANÉ smrkové dříví s cenou včetně přepravy po Rýmařově a blízkém okolí (v ceně je již započtena sleva ze slevového kupónu): 

14,0 PRMS (prostorových metrů sypaných) = 10,0 PRMR (rovnaných); Cena: 17.500 Kč. 

Speciální tryskací práce

Práce provádíme speciálním tryskacím strojem ACF SL 28, který umožňuje tzv. NE-AGRESIVNÍ MOKRÉ tryskání s použitím SODY nebo skla. Soda je měkké a zdravotně nezávadné obrazivo, které se rozpouští ve vodě (dešti) a je tedy vhodné pro čištění a obnovu památek, štukových a dřevěných fasád, kamenného zdiva a dlažeb.

 


Jímky; Čističky; Přípojky; Odvodnění; Zasakování

 Výstavbu jímek, čističek, přípojek, odvodnění a zasakování provádíme zcela a výhradně s použitím našeho strojního vybavení a našimi pracovníky a to včetně souvisejících instalatérských prací. Díky tomuto způsobu výstavby dokážeme efektivně koordinovat všechny prováděné práce a zákazníkovi dodat kvalitní dílo. 

U námi realizovaných zakázek nabízíme zákazníkovi zpracování návrhu řešení a projektové dokumentace včetně zajištění potřebných povolení; 

 

 01A_KONTEJNERY-RYMAROV_PRE_HLAVNI-NABIDKA_24-02-28_1080x0600dpi

02B_KONTEJNERY-RYMAROV_PRE_LIKVIDACE-ODPADU_SUT_24-03-12_sledujte-nas_1080x0768dpi

03A_KONTEJNERY-RYMAROV_PRE_LIKVIDACE-ODPADU_VELKO-OBJEMOVY_24-02-28_1080x0600dpi

Objemný odpad je s ohledem na pravidla odpadového centra Rýmařov nutné vytřídit na kovy, plasty a dřeva velkých rozměrů. V praxi to znamená, že se do kontejneru uloží za vraty plastové a kovové věci, které se  následně vyloží ručně a ostatní (skříně, postele, matrace,...) se na závěr vyklopí. 

Uložení odpadu na OC-Rýmařov předchází vypsání formuláře - smlouvy o předání odpadu,  kterou zákazník předá osobně na odpadovém centu, kde si dle občanského průkazu ověří jeho totožnost a trvalé bydliště. Občan musí odpad dovést osobně.

V objemném odpadu nesmí být nebezpečný odpad. Ukládání stavební sutě a směsného stavebního odpadu je na odpadovém centru zpoplatněno vysokou částkou.

04B_KONTEJNERY-RYMAROV_PRE_PALIVOVE-DREVO_24-03-11_1080x0768dpi

05B_KONTEJNERY-RYMAROV_PRE_PRODEJ-REZIVA_24-03-10_1080x0768dpi

 10A_KONTEJNERY-RYMAROV_COV_PRE_JIMKY-CISTICKY_24-02-03_1080x0600dpi

06_KONTEJNERY-RYMAROV_PRE_BETONOVA-PUMPA_24-01-27_1080x0600dpi

Trámový strop se záklopem z profilů s dvojitou polodrážkou

Jedná se o tradiční řešení dřevěného trámového stropu se záklopem z profilovaných prken. Stropní trámy dodáváme jako kompletní sestavu vyrobenou z lepených nosníků (BSH) nebo z dřevěných hoblovaných trámů (levnější varianta).

Výrobu trámového stropu lze provést z modřínového anebo smrkového dřeva.

 

Záklop z profilů s dvojitou polodrážkou se vyznačuje:

  • Atraktivním rustikálním vzhledem (oproti stropu se záklopem z palubek);
  • V praxi jsme ověřili, že záklop nevrže a v kombinaci s námi navrženou skladbou podlahy lze zrealizovat strop s vynikajícími akustickými vlastnostmi;
  • Profilované prkno o tloušťce 40mm zajišťuje vysokou pevnost a tuhost záklopu;
  • Horní hrana záklopu je v rovině (bez úskoků), což zajišťuje snadné uložení vrstev podlahového souvrství a natavení izolace, která chrání prkna proti zatečení a umožňuje provedení spřažené betonové vrstvy;
  • Jedná se o systémové řešení s možností dílenské výroby a vlastní osazení stropních trámů je prováděno na základě montážní dokumentace;

 

 

Rozměr a popis záklopu

Záklop tvoří latě tloušťky 40mm s oboustranně frézovanou polodrážkou, do které jsou vkládány prkna o tloušťce 20mm. Prkna jsou standardně vyráběny v šířce 140mm. Záklop se kotví do stropních trámů vruty.

 

Doporučená skladba stropu a podlahy

U dřevěných trámových stropů, které jsou navrženy jako přiznané tedy bez zavěšeného podhledu a do něj vložené zvukové izolace je potřeba klást zvýšený důraz na akustické vlastnosti celé vodorovné konstrukce (strop + podlaha).

Pro tento případ jsme navrhli řešení, které jsme ověřili v praxi. Našim zákazníkům umíme poskytnout řešení spočívající v doporučení skladby stropu a podlahy tak, aby strop splnil požadavky, jak po stránce vzhledu, tak i po stránce akustické.

Současně doporučujeme na záklopu provést izolaci proti vodě z asfaltového pásu, která slouží jako ochrana proti zatečení vody a umožňuje provedení betonové spřažené vrstvy, která je důležitým prvkem v řešení kročejového izolace.

Proč je potřeba zpracovat "Projekt stropu"

Strop je vyráběn na dílně, kde jsou trámy tesařsky anebo strojně opracovány tak, aby na stavbě probíhala pouze montáž. Pro výrobu je tedy potřeba zhotovit tzv. dodavatelskou dokumentaci (výrobně montážní dokumentace), která obsahuje celkovou sestavu prvků a výrobní dokumentaci stropních trámů a záklopu.

V případě, že nemáte projektovou dokumentaci a tedy nejsou stanovené dimenze a rozteče stropních trámů jsme Vám schopni nabídnout zpracování statického posouzení stropu.

Ukázka: Výkres sestavy stropních trámů - Axonometrie

 

 

Ukázka: Výrobní výkres stropního trámu

Rozsah dodávky

Naše nabídka obsahuje možnost dodání stropní konstrukce bez montáže (pouze materiál pro tesaře nebo svépomocnou stavbu), tak i dodání stropní konstrukce včetně montáže. V případě zájmu lze dodat záklop samostatně.

Cenová nabídka

V případě, že máte zájem o zpracování cenové nabídky, zašlete na naší emailovou adresu info@petr-vala.cz dokumentaci pro stavební povolení, popřípadě půdorysné schéma objektu.

Pro stanovení orientační - předběžné ceny jsou rozhodující tyto údaje: 

  • Celkový objem stropních trámů [m3];
  • Celková plocha záklopu [m2];
  • Rozsah dodávky [Dodávka - Montáž];
  • Místo realizace. 

Ukázka: Hoblování trámů

Ukázka: Sušení trámů

O kvalitě modřínového dřeva

JESENICKÝ VERSUS SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Jesenický modřín je samostatným klimatypem karpatského modřínu, který je poddruhem modřínu evropského. 

Většina laické, ale i odborné veřejnosti se při hodnocení kvality modřínového dřeva dopouští chyb a kvalitu tohoto dřeva posuzuje podle hustoty let a nikoli na základě vlastností, které ovlivňují takzvanou přirozenou trvanlivost modřínového dřeva.
 
Hustota let a jejich tloušťka má vliv na mechanické vlastnosti dřeva, jako je jeho pevnost a tvrdost. Fasádní  obklady a terasové profily je potřeba hodnotit na základě jejich přirozené trvanlivosti, kterou se určuje odolnost dřeva vůči houbám a povětrnostním vlivům. 
 
Přirozenou trvanlivost modřínového dřeva zvyšují extraktivní látky a v nich obsažené množství fenolových sloučenin, což je vědecky prokázáno a hustota let s ročním přírustem do tloušťky 2,5mm nemá vliv na přirozenou trvanlivost modřínového dřeva.
 
Vznik extraktivních látek ovlivňuje horninové složení půdy, zda je půda chudá na živiny, nadmořská výška stanoviště a v neposlední řadě by se mělo jednat o geneticky původní modřín rostoucí v přirozené oblasti svého výskytu.
 
Stačí se podívat k našim sousedům do Rakouska, kde modřínové dřevo intenzivně používají již po generace a pro alpský a jesenický modřín mají zavedené označení "Horský modřín", který je vysoce ceněný a je o polovinu dražší nežli modřín sibiřský.
 

Sibiř je Ruské území, které se rozkládá mezi Uralem a Verchojanským pohořím. Je potřeba zdůraznit, že značná část sibiře je nedostupná nebo dostupná pouze letecky. V tundře se dřevo pro tyto účely netěží a tajga je známá tím, že se rozkládá zejména v níšších nadmořských výškách s mokřady, což není pro růst kvalitního modřínového dřeva ideální. Modřín je k nám dovážen z Ukrajiny, Běloruska, Rumunska, Ruska, popřípadě dalších zemí přičemž se v mnoha případech nejedná o modřín sibiřský, protože pod tímto názvem lze prodat jakékoli modřínové dřevo a prodejce, který nemá dřevo-výrobu s vlastním pořezem kulatiny může jen těžko garantovat původ zpracovávané modřínové kulatiny.

Jesenický modřín je Národním bohatstvím České republiky a všem stavebníkům vřele doporučuji, aby využili toho, že lze jesenický modřín u nás získat za ceny srovnatelné s modřínem sibiřským, což se v období následujících 2 let změní. Myslete na to, že garance původu je důležitá.

Autor článku: Petr Vala

GARANCE PŮVODU JE DŮLEŽITÁ

Garanci původu modřínové kulatiny jsme schopni doložit, protože kulatinu těžíme nebo přímo nakupujeme a známe tedy místo těžby.
 
Základem kvality modřínového dřeva je geneticky původní modřín rostoucí v přirozené oblasti svého výskytu. V České republice základní kritérium kvality splňuje pouze Jesenický modřín. Původní oblasti výskytu modřínu (Alpy, Jeseníky a Karpaty).
 
Hustota let není hlavním kritériem pro určování kvality modřínového dřeva. Na ukázce jsou profily se stejnou hustotou let, ale rozdílnou objemovou hmotností, což je způsobeno vyšším obsahem extraktivních látek, které zvyšují přirozenou trvanlivost modřínového dřeva.
 
 PETR-VALA_jesenickyMODRIN_CERVENE-JADRO
 
  

PŮVODNÍ OBLASTI A HISTORIE MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

Jesenický modřín byl v dřívějších dobách nazýván jako modřín sudetský. Od tohoto pojmenování se však později upustilo, protože v českých zemích se modřín přirozeně vyskytoval pouze na jesenicku a oblast sudet se vztahovala i na jiné části pohraničí (Krkonoše, Orlické hory, oblast Kralického sněžníku), kde výskyt modřínu není původní.

Zájem o jesenický modřín započal již v 16. století a to díky hojivým mastem z jeho pryskyřice. V této době začíná být Jesenický modřín také znám pro svou výbornou kvalitu dřeva, pevnost, trvanlivost a odolnost vůči vodě. Jesenický modřín začal být vyhledávanou dřevinou, pro kterou se jezdilo na Bruntálsko, Krnovsko a Hornobenešovsko až z Prahy, Dolních Rakous i Krakova. Jesenický modřín se používal při budování parních lázní, vodních děl a používal se také na okapové žlaby.

V 17. století začal být modřín intenzivně záváděn i do jiných oblastí ve snaze získat rychle rostoucí a kvalitní dřevinu. Tento záměr však nebyl odmněněn, protože modřín z jiných oblastí nazývaný jako luční modřín měl větší přírust a horší dřevo bez červeného jádra.

Jesenický modřín byl pro svou ztepilost nazýván nejelegantnějším stromem, který ve svých původních oblastech - Alpy, Karpaty, Jeseníky roste poměrně pomalu a jeho dřevo má hledané červené jádro, pro které byl nazýván Rotlarche - červený modřín.

UMÍTE ODPOVĚDĚT NA TYTO OTÁZKY:

a) V jakých částech republiky roste původní jesenický modřín;
b) Jak nazýváme nepůvodní modřín a čím se vyznačuje;

PETR-VALA_jesenickyMODRIN_TEZBA-02

 

MĚSÍČNÍ DŘEVO ZE ZIMNÍ TĚŽBY

V zimním období je pozastaven tok mízy ve stromu, strom upadá do vegetačního klidu, kdy všechny životodárné látky obsažené v míze jsou staženy v kořenech. Strom pokácený v zimním období je jakoby bez života, nechutná škůdcům. Plísně, houby i hmyz si za potravu vyhledá živější a výživnější dřevo.
 
Jedná se o tradiční a ověřený způsob výroby, kterým již naši předkové získávali dřevo odolné proti hnilobě, dřevokazným houbám a hmyzu. Dřevo obsahuje méně vody a tedy se i méně kroutí a méně praská.
 
Nabízíme možnost výroby terasových prken, obkladových palubek, fasádních lamel RHOMbus a šindele z jesenického modřínu, který kácíme v čase zimní těžby. Jedná se o Měsíční dřevo pokácené za ubývajícího měsíce v období vrcholné zimy (prosinec, leden).
 
Doporučujeme objednat výrobu v předstihu, abychom Vám mohli zajistit dřevo ze zimní těžby, kterou provádíme v termínu:  15. až 17. Prosince a 15. až 17. Ledna
 
PETR-VALA_jesenickyMODRIN_ZIMNI-TEZBA_01A
 

PROČ JESENICKÝ MODŘÍN

Základem kvality modřínového dřeva je geneticky původní modřín rostoucí v přirozené oblasti svého výskytu. V České republice základní kritérium kvality splňuje pouze Jesenický modřín. V modřínu obsažená pryskyřice odpuzuje vodu a vytváří přírodní impregnaci, která chrání modřínové dřevo před napadením houbami. Modřín vyniká svou odolností a trvanlivostí, dřevo je pevné, pružné a poměrně lehké (520 - 620 Kg/m3 při 16% vlhkosti). Má velkou trvanlivost ve vodě a v minulosti bylo používáno na stavby vodních děl, parních lázní, výrobu okapových žlabů. Modřín se dodnes používá na šindele.

PROČ NAŠE MODŘÍNOVÉ DŘEVO

Modřín těžíme na Jesenicku v původních oblastech jeho přirozeného výskytu, což je základem pro získání kvalitního modřínového dřeva. Naše zkušenosti využíváme i při zpracování, kdy si sami provádíme pořez, sušení, rozmítání a hoblování řeziva.

TĚŽBA MODŘÍNOVÉ KULATINY PROVÁDĚNÁ NA ZAKÁZKU

V případě zájmu jsme schopni nabídnout těžbu modřínové kulatiny na zakázku, která se provádí zejména tehdy:

01) Požadavek na doložení původu - Jesenický modřín těžený v oblastech přirozeného výskytu;

02) Požadavek na zakázkovou výrobu profilů v nestandardních délkách a rozměrech;

03) Požadavek na dřevo ze Zimní těžby s doložením jeho původu;

OBJEDNEJTE SI VÝROBU V PŘEDSTIHU, ABY JSME VÁM MOHLI ZAJISTIT DŘEVO ZE ZIMNÍ TĚŽBY.

PETR-VALA_jesenickyMODRIN_RAU_04
 

Díky těžbě prováděné na zakázku získáte mapku s vyznačením místa těžby s fotografií stromů, ze kterých byla Vaše terasa / obklad vyrobena.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA PROFILŮ

Tato terasa byla vyrobena z jesenického modřínu, který je zdokumentován na fotografii a místo těžby vyznačeno v mapce. 

Jedná se o atypické řešení terasy, která má jednoduchý rošt provedený z modřínových hranolů o rozměru 92x117mm. Hranoly jsou kladeny v osových vzdálenostech po 1100mm a byly vyrobeny v délce 8,5m. Vzdálenost mezi podkladními hranoly je příliš veliká a nelze použít standardně vyráběné terasové prkna o tloušťce 26mm. Terasové prkna jsme vyráběli v tloušťce 40mm.

PETR-VALA_jesenickyMODRIN_RAU_01
 
Terasové profily z důvodu velkého rozpětí mezi podkladními hranoly byly vyráběny v tloušťce 40mm. Současně si můžete všimnout rozdílu v barevnosti - zadní prkno má zmiňovanou načervenalou barvu. 
 
PETR-VALA_jesenickyMODRIN_RAU_02